Est | Rus | Eng |
Päevahoid

Päevahoiu teenuse moodustavad kroonilist haigust põdevad või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendid/kliendid raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivsemaks toimetulekuks osutatavad õendus- ja hooldusteenused päevahoius.
Päevase õendusabi patsiendid on oma funktsionaalselt seisundilt võimelised kodus elama, kuid vajavad päeva jooksul õendushooldust, rehabilitatsiooni ning hoolekandeteenuseid.
Eesmärgiks on kroonilise haigusega või väljakujunenud püsiva puudega kohanemine ning toimetulekuvõime säilitamine, toetamine ning sellega tagada perele funktsioneerimine (töö, kool).
Teenus toetab füüsilise puudega inimese elukvaliteedi säilitamist  igapäeva elus vajalike toimingute sooritamisel. Vajadusel on see õendusabiga seotud protseduuride teostamine, suhtlemisvajaduste rahuldamine omaealiste seas, toitlustamine, füsioteraapia, tegevusteraapia hügieenivajaduste tagamine. Puudub stress, kuna klient ööbib kodus.