Est | Rus | Eng |
Iseseisev statsionaarne õendusabi

Iseseisev statsionaarne õendusabi teenus
Tähtajalised tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse haigele, kellel on väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ning võimalusel paranemine.

Teenusele suunab perearst või eriarst oma saatekirjaga.

Teenuse järjekorda registreeritakse kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00 - 17.00 telefoni või e-posti teel.
Telefon: 53419221 või 336 6972; e-post: info@hoolekeskus.ee

Teenuse järjekorda kantakse järgmised andmed:
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
Suunatava arsti nimi ning kontaktandmed
Tervislik seisund, diagnoos
Kontaktandmed kes registreeris (nini, telefoninumber, e-postiaadress

Teenuse järjekorra kätte jõudmisest teavitatakse teenusele tulijat kaks nädalat ette, tema poolt antud kontaktandmete kaudu ja lepitakse kokku täpne kuupäev.