Est | Rus | Eng |
Missioon, visioon ja väärtused
SA Alutaguse Hoolekeskuse tegevuse alustaladeks on hoolekeskuse missioon, visioon ja väärtused.
 
SA Alutaguse Hoolekeskuse tegevuse põhisisu ja nende ülesehitamist põhjendab hoolekeskuse missioon.
 
Alutaguse hoolekeskuse missioon
 
Alutaguse hoolekeskus on abivajavate inimeste ootustele ja vajadustele vastav ning nende toimetulekut tagav uuenduslik ja hooliv õenduskodu.
 
Visioon määratleb üldisel tasandil SA Alutaguse Hoolekeskuse soovitud seisundi, kuhu hoolekeskus oma arengu tulemusena tahab jõuda.
 
Alutaguse hoolekeskuse visioon
 
Alutaguse hoolekeskus on üle-eestiliselt tuntud ning tunnustatud õenduskodu ning eaka inimese elukvaliteeti väärtustav kompetentsikeskus piirkonnas.
 
Põhiväärtused   
SA Alutaguse Hoolekeskuse tegevuse tulemusena on Eestis pakutavate hoolekande ja õendusabi teenuste kvaliteet paranenud, eakate ja nende lähedaste rahulolu tõusnud ning eakate toimetulek suurenenud, mille tulemusena paraneb nende enesehooldusvõime ja elukvaliteet.