Est | Rus | Eng |
Ideoloogia
Alutaguse hoolekeskuse töö aluseks on holistlik inimkäsitlus, mis  näeb inimest kui tervikut, tunnustades ja pidades võrdselt oluliseks tema füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid ja hingelisi vajadusi. 
 
Holismi tähenduse on Aristoteles kokku võtnud nii: "Tervik on midagi enamat kui tema osade summa." Holistliku mõtteviisi kandjaid on ajaloos olnud nii teaduses, filosoofias, meditsiinis, sotsioloogias, majanduses kui psühholoogias.Holistiline käsitlus leiab, et inimesel on võime end ise ravida ehk siis suuresti "iseenda juhtimisel" normaalsesse tasakaaluseisundisse tagasi liikuda. Tasakaal on harmoonia keha, psüühika ja vaimu vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel. Harmooniline inimene on eluvoolus ja kasutab oma potentsiaali loominguliselt, tunneb rahulolu iseendast ja oma tegevustest.
 
Holistilise meditsiini üks põhimõtetest on, et terviseabis tuleb inimolemuse erinevate "osade" koostoimimist arvestada. Holistilise meditsiiini tähelepanu keskmes on inimesed, mitte haigused.