Est | Rus | Eng |
Erihoolekandeteenus

Kohtade arv vastavalt Sotsiaalkindlustusameti lepingule.

Erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Erihoolekandeteenustele õigustatud isikud ja erihoolekandeteenustele esitatavad nõuded on kehtestatud sotsiaalhoolekande seadusega.

Ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik on kohustatud tasuma omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest, mis on SA Alutaguse Hoolekeskuses 2016.aastal 230 eurot kuus.

Täiendavat informatsiooni riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste osutamise kohta:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/erihoolekanne/ ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106.