Est |
Dementsusprobleemidega isikute hooldus
Ööpäevaringse hooldusteenuse raames osutatakse Alutaguse hoolekeskuses abi ja toetust ka dementsusprobleemidega isikutele. Teenuse osutamine toimub eriväljaõppega personali poolt ja teenuse osutamiseks on tagatud neile turvaline keskkond.