Est |
Iseseisev statsionaarne õendusabi

Iseseisev statsionaarne õendusabi teenus
Tähtajalised tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse haigele, kellel on väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ning võimalusel paranemine.

Teenusele suunab perearst või eriarst oma saatekirjaga.

Teenuse järjekorda registreeritakse saatekirja olemasolul kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00 - 16.00 telefoni või e-posti teel.
Telefon: 53419221 või 336 6972; e-post: info@hoolekeskus.ee

Teenuse järjekorda kantakse järgmised andmed:
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
Suunatava arsti nimi ning kontaktandmed
Tervislik seisund, diagnoos
Kontaktandmed kes registreeris (nini, telefoninumber, e-postiaadress

Teenuse järjekorra kätte jõudmisest teavitatakse teenusele tulijat kaks nädalat ette, tema poolt antud kontaktandmete kaudu ja lepitakse kokku täpne kuupäev.