Est | Rus | Eng |
Projekti tegevused
 Pilootprojekt: Eaka inimese vajadustele ja ootustele vastava kaasaegse teenusega õendushoolduskodu käivitamine Mäetagusel.
 
Projektitegevused
 
1.
 
Projektijuhtimine 16.aug 2009 28.veebruar 2011
2.
 
 
Hooldusvajadusega seotud abivahendite soetamine ja paigaldamine juuni 2010 august 2010
3.
 
 Kvaliteetse hooldusteenuse arendamine oktoober 2009 september 2010
4.
 
Koolitused oktoober 2009 mai 2010
5.
 
Teenuse käivitamine september 2010 veebruar 2011
6.
 
 
Avalikustamine(trükised, meedia, koduleht) november 2010 jaanuar 2011