Est | Rus | Eng |
Projekti eesmärgid

Pilootprojekt: Eaka inimese vajadustele ja ootustele vastava kaasaegse teenusega õendushoolduskodu käivitamine Mäetagusel.
 
Projekti eesmärgid ja tulemus
 
Projekti üldine eesmärk: Eestis eakatele pakutava teenuse kvaliteet on paranenud, eakate ja nende lähedaste rahulolu tõusnud ning eakate toimetulek suurenenud, mille tulemusena paraneb eakate enesehooldusvõime ja elukvaliteet.
Projekti otsene eesmärk: Projekti partnerite koostöös on käivitatud Mäetaguse õendushoolduskodu, mis pakub piirkonna eakate vajadustele ja ootustele vastavat kvaliteetset teenust.
Projekti tulemusel:

  1. Valmistakse ette  1 teenuspakett, 5-e erineva teenuse alaliigiga eakatele.  

Paranenud kvaliteeti tuleneb järgmistest asjaoludest:
a)teenuste mitmekesisus:  pakutakse kõiki peamisi eakatele  vajalikke teenuseid
b)teenuste sisu läbimõeldus:
- loodud teenuste ja nende rakendamise meetodite kirjeldused arvestades Eesti ja Norra hooldusteenuste rakendamise kogemust,
-valminud TTA, s.h. projekti partnerite poolt aktsepteeritud hinnakiri koos rahastamispõhimõtetega.
c) teenuste pakkumise kvaliteet tagatud:
- teenust pakkuv personal ja valdkonna ametnikud on saanud vajaliku koolituse (s.h. 2 koolitust- üks koolitus viiakse läbi Eestis, teine Norra partneri poolt. Kokku on koolituse maht 184 tundi, millest 13 moodulit ( 112 tundi) viiakse läbi Eesti ja 5 moodulit (40 tundi) Norra koolitajate poolt Eestis ning 4 moodulit  Norras koos praktikaga õendushoolduskodudes. Koolitusest  19 moodulit on hooldustöötajatele (20  in.), 3 moodulit KOV juhtidele ja ametnikele (15 in.),
-teenused on läbinud testperioodi Norra eksperdi jätkunõustamise toel ning on selgunud teenuste  pakkumisel tekkivad probleemid ja  nende lahendusteed. Lisaks on teenuste pakkumiseks soetatud ka vajalikud vahendid.

  1. Alustatakse teenuste pakkumist kokku  72 inimesele. Hiljem see arv suureneb.
  2. Tekib edukas, jätkusuutlik KOV+MV+MTÜ+Norra partner koostöös väljatöötatud avalik teenus, mille kogemust saavad rakendada ka teised Eesti KOV-d.

Selgitus: koostööpartneriteks on Ida-Virumaa Lõuna piirkonna (Iisaku, Illuka, Mäetaguse) kohalikud omavalitsused, Ida-Viru Maavalitsus, Norra KOV Stavanger (pole ametlik partner) ja MTÜ Aita Abivajajat.
Seega tagab projekt kokkuvõtlikult  kvaliteetse teenuse uude rajatavasse hooldekodusse, parandades oluliselt projekti mõjupiirkonnas eakate toimetulekut ja vähendades nende lähedaste stressi.