Est | Rus | Eng |
Dementsusprobleemidega isikute hooldus
Ööpäevaringse hooldusteenuse raames osutatakse Alutaguse hoolekeskuses abi ja toetust ka dementsusprobleemidega isikutele. Teenuse osutamine toimub eriväljaõppega personali poolt ja teenuse osutamiseks on tagatud neile turvaline keskkond. Võimalik on osutada päevast ja statsionaarset õendust ja hooldust vastavalt vajadusele. Teenusega võimaldatakse dementsusega inimesi hooldavale perele toetust, pakkudes võimalust dementsusprobleemidega isikute paigutamist hoolekeskusesse pikema või lühema perioodi jooksul.