Est |
esileht
KÜLASTUSED
Head hoolekeskuse külastajad. Palun lükake oma lähedase külastus edasi, kui tunnete end ise haiglasena või on keegi Teie pereliikmetest haigestunud. Hoiame üksteist!

Külastamine AINULT etteregistreerimisel. 
Külastamise kellaajad: 09.30 - 12.30; 14.00 – 16.00
Registreerida saab tööpäevadel kella 9.00 – 16.30, telefonil 53419221 või info@hoolekeskus.ee

Посещение ТОЛЬКО по предварительной регистрации. 
Часы поcещения: 09.30 - 12.30; 14.00-16.00;
Зарегистрироватьcя можно по рабочим дням 9.00-16.30, по телефону 53419221 или по электронной почте: info@hoolekeskus.ee